Generalforsamling 2023
Tidspunkt
02.03.2023 kl. 19.00 - 02.03.2023 kl. 21.30
Sted
Idræt center Vest
Beskrivelse
Indkaldelse til Årlig Generalforsamling i MTB Holstebro


Tilmelding generalforsamling 

Nu er det blevet tid til at vi byder velkommen til den årlige generalforsamling i MTB Holstebro 


Dato: Torsdag 2. marts 2023

Sted: Idrætscenter Vest, Mozartsvej 5, Holstebro - Mødelokale i kælderen 

HUSK: vil DU gerne have et emne diskuteret og eventuelt sat til afstemning på generalforsamlingen (Pkt. 6 i dagsorden) SKAL forslaget være bestyrelsen/Formanden i hænde senest 14 dage før (16. februar)

Endelig dagsorden, med indkomne forslag, bliver lagt op på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen 


Dagsordenen er i følge vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2022

3. Fremlæggelse af regnskab for år 2022 til godkendelse

4. Budgetforslag for 2023

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag.

- Det er her DU kan komme med forslag der kan tages beslutning om på generalforsamlingen 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg i år er: 

   - Søren Schou (modtager ikke pt genvalg) 
   - Johnny Weisberg (modtager genvalg)  
   -  Martha J. Jensen  ( modtager genvalg) 
   - Keld Bjerge (modtager IKKE genvalg)  

8. Valg af to suppleanter (for 1 år)

   - Nicolai Hornstrup er på valg

   - Maibritt Johansen er på valg ( modtager IKKE genvalg) 

9. Valg af revisorer og suppleant (for 1 år)

   - Revisor – Birgit Abildgaard er på valg

   - Revisorsuppleant – Lars Nielsen er på valg

10. Eventuelt.

    

BEMÆRK:

Forslag ønsket drøftet under punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 16-02-2023, send forslag til info@mtbholstebro.dk eller til Formanden direkte.


Klubben er selvfølgelig vært ved en kop kaffe og sikkert også noget kage efter generalforsamlingen - derfor er det VIGTIGT at du tilmelder dig hurtigst muligt så vi kan nå at bage alt den kage der skal til.


Efter generalforsamlingen vil Christoffer fra On Trail /DGI komme og underholde med hvad der røre sig i MTB verdenen - blandt andet "Offentlighedens adgang" - hvor og hvad må man i skoven og på stier, hvad er "skræmme skilte"  - Derudover vil han fortælle om gradueringen generelt af MTB spor Blå/Rød/Sort - hvorfor graduerer man som man gør? 


Vel mødt  

Venlig hilsen Bestyrelsen:

Formand: Johnny Weisberg

Næstformand: Søren Schou

Medlem: Keld Bjerge (orlov og udtræder ved generalforsamlingen) 

Medlem: Kurt søndergaard

Medlem: Claus Trabjerg

Medlem: Martha J. Jensen

Medlem og kasser: Joan V: Aggerholm 

MTB Holstebro