Generalforsamling 2020
Tidspunkt
05.03.2020 kl. 18.30 - 05.03.2020 kl. 21.30
Sted
Jyske Bank
Mødested
Store Torv, Holstebro kl. 18.30
Beskrivelse
Generalforsamling 2020
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i MTB Holstebro.

Dagsordenen er i følge vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2019
3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 år til godkendelse.
4. Budgetforslag for 2020
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er, Nicolai, Joan, Daniella og Peder). 2 af de 4 modtager genvalg
8. Valg af to suppleanter
9. Valg af revisorer og suppleant
10. Eventuelt.
 ?.1. Holstebro Bikepark!

Regnskabet vil blive fremlagt på generalforsamlingen. Forslag ønsket drøftet under punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 20-02-2020, send forslag til info@mtbholstebro.dk eller til Formanden direkte.h

Generalforsamlingen vil i 2020 indeholde et fastsat punkt (10.1) hvor bestyrelsen vil fortælle om klubbens hidtil største og mest omfattende projekt hidtil. Projektet hedder &quotHolstebro Bikepark"og navnet antyder derfor en smule, resten af fortællingen kommer på generalforsamlingen

Foruden punkt 10.1 vil Martin Nørris komme og fortælle om klubturen til Harzen midt på året, samt andre fortællinger om MTB i udlandet

Bestyrelsen i MTB Holstebro håber en væsentlig andel af klubbens medlemmer ønsker at deltage i generalforsamlingen :-)

vi ses!

VH. Bestyrelsen 
MTB Holstebro