Klubmodul henter siden
Generalforsamling for 2017
Opret en profil eller log ind

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i MTB Holstebro den 28.februar 2018 kl 19:30. I følge klubbens vedtægter er dagsordenen for generalforsamlingen som nedenfor.
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 

4. Budgetforslag for det kommende år.

5. Fastlæggelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag. (se nedenfor)

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er :
      Martha Jensen (ønsker ikke genvalg)

      Lars Ole Pedersen (ønsker ikke genvalg)
      Peder Goul Rosenberg (Er villig til genvalg)
      Henrik Valbirk (ønsker ikke genvalg)
      Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen
 
8. Valg af to suppleanter. Suppleanter vælges for et år af gangen.
 
9. Valg af revisorer og suppleant. Begge personer vælges for et år af gangen. 

10. Eventuelt 
 
Forslag som ønskes behandlet under punkt 6 skal være formanden i hænde senest den 14.februar. Forslag sendes til mailadressen: formand@mtb-holstebro.dk. Den endelige dagsorden for generalforsamlingen offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 21.februar.
 
Program for aftenen:
  • Kl. 19:00 : Jyske Bank indleder aftenen....
  • Kl. 19:30 : Ordinær generalforsamling i MTB Holstebro
  • Kl. 21:00 : Foredrag ved Sebastian Landgren. Sebastian plejer at levere et spændende og underholdende foredrag om kost.      
  • Kl.22:00 : Afslutning

I løbet af aftenen vil Jyske Bank være vært for en forfriskning.
Jeg håber, at se mange af klubbens medlemmer denne aften 
 
 
Med venlig hilsen
 
Christian Fischlein
Formand, MTB Holstebro 

 

Indkomne forslag:

  1. Søren Schou følgende til afstemning:
    1. Skal alle medlemmer af bestyrelsen og underudvalg have en gave efter bestyrelsens valg, pt. På minimum 400 kr. plus 100 kr. for efterfølgende udvalg. Som skal gives i december. Ja/Nej
    2. Hvis der stemmes ja til punkt 1, skal kontingent så hæves 50 kr. for at dække dette. Ja/Nej
Tilmeldte
39 /300
Tilmeldingsfrist
25.02.2018
Tidspunkt
28.02.2018 kl. 19.00 - 28.02.2018 kl. 22.00
Sted
Jyske bank, Store Torv
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'