Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2019
Opret en profil eller log ind
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i MTB Holstebro.
 
Dagsordenen er i følge vedtægterne som følger:
 
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Budgetforslag for det kommende år.
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   På valg er : Jytte, Erik og Christian. Ingen af de afgående ønsker genvalg. Der skal derfor findes tre nye bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af to suppleanter
9. Valg af revisorer
og suppleant
10. Eventuelt.
 
Regnskabet offentliggøres senest 3 uger før generalforsamlingen. 
 
Forslag som ønskes behandlet under punkt 6, skal være formanden i hænde i en nedskrevet version senest den 14.2.2019 pr. mail eller post. 
 
Punkter evalueret / diskuteret under punkt 10 "Eventuelt" kan ikke vedtages på generalforsamlingen.
 
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag ved Simon Qvortrup som fortæller om de forskellige cykeltyper og i hvilke discipliner de anvendes. Yderligere vil fortælle om de ti MTB ting, han ikke vil kunne undvære.
 
Vel mødt
 
Med venlig hilsen
Christian 
Tilmeldte
38 /400
Tilmeldingsfrist
22.02.2019
Tidspunkt
28.02.2019 kl. 19.00 - 28.02.2019 kl. 22.00
Sted
Jyske Bank
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'