Bestyrelsens Beretning for året 2019

Som noget nyt i 2019 blev året indledt med en udvalgsfest, festen blev afholdt i bowlingcenteret og alle aktive frivillige der er en del af et udvalg blev inviteret. Der var god stemning og bestyrelsen fik herved mulighed for at takke for de mange gode tiltag, og timer der bliver lagt i klubbens udvikling, sporet og sociale arrangementer.

Som vanen tro blev året også indledt med en generalforsamling, hvor der blev valg 3 nye medlemmer til bestyrelsen, ydermere blev der nedsat gode og driftige udvalg. Generalforsamlingen gjorde sig også bemærket ved, at der blev sagt farvel til flere driftige bestyrelsesaktive medlemmer af klubben, hvilket også betød at der skulle vælges en ny formand i klubben.

Efter generalforsamlingen konstituerede den nuværende bestyrelse sig selv, og ansvaret blev fordelt. Bestyrelsen vil gerne takke samtlige medlemmer, både de frivilligt aktive, de deltagende og tidligere frivilligt aktive for jeres tiltro igennem hele 2019.

Indledningen af 2019 blev som vanen tro også markeret med socialt samvær ”fri os fra lygterne”. Begivenheden markerer den lyse tid vi går i møde i starten af året og var særdeles velbesøgt, med mere end 50 deltagende.

Samme uge markerede også starten på flere klubture arrangeret af turudvalget, hvor en tur til Tjæreborg for alle medlemmer blev afviklet lørdag den 6. april.

Kvinderne startede også året stærkt ud, med et social ride og wellness tur i januar måned. Turen startede i Klosterheden med efterfølgende wellness i Tangsø Centeret og sidst en omgang tapas. Det er en god fortsat tradition med fokus på det sociale og hygge.

Maj måned, markerede endnu en ny start for klubben hvor det helt nye klubtøj kunne prøves og bestilles. Der var stor opbakning og mere en 80 bestillingerne blev foretaget i maj måned.

Bestyrelsen er glade for modtagelsen af det nye design, og håber alle klubbens medlemmer nyder tøjet, hvis ikke skal i sige til!

Som en tilbagevendende begivenhed, husede maj måned også den årlige klubtur til Harzen. Turen gik til Altenau og alle deltagende havde efter sigende en god tur med godt socialt samvær. Husk der også i 2020 er en tur til Harzen, se mere på hjemmesiden!

En tøsetur for klubbens kvinder blev også arrangeret i maj måned, og havde til formål at bringe kvinderne i klubben tættere sammen, samt give plads til knap så mange mandlige kønshormoner.

Med alle disse sociale arrangementer er hensigten at bringe alle klubbens medlemmer tættere sammen, dog skal vi alle huske at vi ikke kan være foruden de ugentlige træninger og det kontinuerlige sammenhold. Uden vores træninger og derved trænere, ville klubben ikke bestå så stærkt som den gør. Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle trænere i klubben for at blive ved med at opslå de faste træninger, tak til alle medlemmerne for at deltage hver uge! Det er alle jer der holder liv i klubben.

Desværre er året 2019 også sidste år hvor klubben har glæde af en historisk og vellidt træner trio, der har været med til at udvikle juniorafdelingen, samt sikrer en stor tilslutning hos juniorer. Tak for jeres indsats. Det glædelige er, at 2 nye juniortrænere har meldt sig, og endnu en har vist interesse. Så vi forventer, at juniorerne kan fortsætte den gode udvikling

”ingen jord – ingen spor” er ikke et ordsprog nogen af os har hørt før, men ikke desto mindre er det ret sigende for den sport vi alle dyrker og elsker. Hvis ikke vi havde spor at køre på var der ikke meget mountainbike over sporten og vi ville blive degraderet til at være ”cyklister”.

Vi vil jo alle gerne være Mountainbikere, og derfor er det vigtigt at sikre at sporet vedligeholdes løbende henover året. Heldigvis har vi et stærkt sporudvalg der gør en stor indsats med sporet i Vestre Plantage og 2019 var ikke en undtagelse, med mange spordage og masser af gåpåmod fra sporudvalget.

Sensommeren inkluderede en velbesøgt klubtur til Undallslund hvor alle medlemmerne fik mulighed for at vise deres nye klubtøj frem på ikke hjemlige kanter. En stor tak skal der også lyde til turudvalget som sikrede en række gode ture, et par stykker nævnt i dag, men mange flere vore minder.

Starten på efteråret blev som vanen tro markeret med en klubtur, som i 2019 gik til Rold Skov og Comwell hotel. Årets klubtur var henlagt til et hotel og ikke et vandrerhjem som tidligere. Der var rigtig god stemning og det virkede til at alle deltagende nød turen og omgivelserne.

Ydermere, blev 2019 også året hvor Sporet i Vestre Plantage for atter kom på danmarkskortet, da det blev opmærket med faste pæle som følge af OnTrail projektet. Dette var et stort skridt for klubben da genkendelig opmærkning er vigtigt for at alle føler sig trygge og formår at navigerer rundt på sporet. Projektet med opmærkningen har foreløbigt kostet mere end 200 mandetimer, foruden omlægningerne der også skal laves. Dette betyder ikke at 2020 bliver et tilbagelænet år for sporet, tværtimod. Spordagene i 2020 og planlægningen hertil er allerede skudt i gang, vi glæder os til at se mange deltage i kommende spordage!

Foruden alle de gode tiltag på sporet, alle sociale arrangementer, det nye tøj og meget mere er det ikke et fulendt år uden en god fest! I 2019 blev der igen afholdt en god juelfrokost på Zwei Grosse arrangeret at fest-udvalget. Festen markerede afslutningen på et godt forenings år.

Traditionen tro var året dog ikke helt afsluttet efter den gode fest, vi havde igen i 2019 en nytårskur der blev afviklet med en rolig fælles tur omkring Holstebro og kransekage med Champagne hos Bødkeriet. Der var stor tilslutning og giver gode tegn for fremtiden. Som en god afslutning på året blev arrangementet afholdt i solskin og tørvejr! ?

Året 2019 har været god for MTB Holstebro, der har løbende været en række udfordringer, men bestyrelsen er tilfreds med udviklingen i klubben og ser frem mod fremtiden.

Udviklingen i klubben består i at favne bredt, skabe gode sociale relationer og sikrer styrken af Sporet i Vestre Plantage består.

Tak for 2019, vi glæder os til 2020 og alle fremtidige år

Vi ses på sporet!