Sporudvalget

  Joan V. Aggerholm
Mail: aggerholm26@gmail.com
Tlf: 2178 9295
 Bjarne Rusbjerg
Mail: rusbjerg72@gmail.com
Tlf: 3115 8258
  Peder Goul Rosenberg
Mail: pgj.bar@webspeed.dk
Tlf: 3029 6854
 Claus Trabjerg
Mail: claustrabjerg@hotmail.com
Tlf: 5158 7430
 
  Tim Poulsen  Foto på vej
 Nyt medlem: 
 Frederik Axelsen