Klubmodul henter siden
Generalforsamling 2021
Generalforsamling 2021
 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i MTB Holstebro.

Tid: Torsdag 27. maj kl 19.00 - 21.30 

Sted: Vi arbejder på at finde et egnet sted hvor vi kan overholde retningslinjer i forhold til afstand. Hold øje her og på Facebook.

Dagsordenen er i følge vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2020

3. Fremlæggelse af regnskab for 2020 år til godkendelse.
4. Budgetforslag for 2021
5. Fastlæggelse af kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Søren Schou, Erik Brunebjerg, Johnny Weisberg, Søren Riis). 2 af de 4 modtager genvalg
8. Valg af to suppleanter (for 1 år)
9. Valg af revisorer og suppleant ( for 1 år)
10. Eventuelt.
   
 
Regnskabet for 2020 vil blive offentligt gjort senest 3 uger før generalforsamlingen på hjemmesiden.

Forslag ønsket drøftet under punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde senest 13-05-2021, send forslag til info@mtbholstebro.dk eller til Formanden direkte.

 klubben er selvfølgeligt vært for kaffe, kage og drikkelse undervejs. 
Bestyrelsen i MTB Holstebro håber på at mange af klubbens medlemmer ønsker at deltage i generalforsamlingen :-)
 
vi ses!
 
VH. Bestyrelsen 
 
Tilmeldte
28 /250
Tilmeldingsfrist
26.05.2021
Tidspunkt
27.05.2021 kl. 19.00 - 27.05.2021 kl. 21.30
Sted
Mejrup HAllen
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'