Turudvalget

Dette udvalg står for planlægningen af blandt andet den store efterårs weekend klubtur, flere fællesture til andre spor i DK og når omstændighederne tillader det også den store klubtur til Harzen i forsommeren. 


Anders Holm
Nyt medlem