MTB og naturen

Når du som Mountainbiker færdes i skoven er det vigtigt at overholde disse enkle retningslinier:

Alle mountainbike-ruter i statsskovene er åbne 24 timer i døgnet. I private skove må man kun færdes fra solopgang til solnedgang. For begge slags skove gælder, at man kun må færdes på anlagte veje og spor.

Men husk disse enkle guidelines for MTB-kørsel i naturen:

  • Sæt farten ned, når du møder andre skovgæster.
  • Gør roligt og venligt opmærksom på, at du gerne vil forbi.
  • Tag hensyn til dyrene og værn om træer og planter.
  • Kør ikke på fortidsminder - gravhøje, hulveje og stendiger m.fl.
  • Vis respekt over for andre brugere og arrangementer i skoven.
  • Benyt de opstillede skraldespande til affald.
  • Al færdsel i skoven skal ske generelt ved gensidig hensyntagen, idet skoven er for alle.

Link til Naturstyrelsens bestemmelser for færdsel i naturen finder du her.