Godt nytår ønskes alle medlemmer og pårørende i MTB Holstebro.
 
Stor tak skal lyde til alle som har bidraget med at gøre MTB Holstebro til en attraktiv klub at være medlem af. Medlemmer som har deltaget i træningen og diverse arrangementer, medlemmer som har arrangeret og planlagt diverse events, medlemmer som har styret klubben. Alle skal have en stor tak.
 
I 2019 håber jeg klubben kan bevare det høje aktivitetsniveau og få lavet et "program" som passer medlemmerne.
 
Allerede den 6.januar går det løs med Vestjysk MTB Cup i Nibsbjerg Plantage, hvor alle kan komme og se spændende cykelløb, give en hånd med eller eventuelt deltage.
 
I slutningen af februar er der indkaldt til generalforsamling, hvor der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen.  Ønsker du indflydelse på klubben, kan du stille op til bestyrelsen og håbe du bliver valgt. Er du usikker på opgavens omfang er du velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem for at høre nærmere.
 
Ellers venter 2019 blot på os. Venter på at vi skal få lavet nogle arrangementer, som kan give os nogle fælles oplevelser og styrke sammenholdet. 
 
Med venlig hilsen
Christian Fischlein
Formand