Hej alle medlemmer af MTB Holstebro

Nu er det igen tid til et Nyhedsbrev. Selvom vejret har været dårligt de sidste par dage er det stadig sommer, så lad os starte med at ønske alle medlemmer en god sommer!

Dette nyhedsbrev markerer også slutningen af perioden med COVID-19 restriktioner for MTB Holstebro, ifølge nyeste retningslinjer er der nu åbnet så meget op så MTB Holstebro er tilbage til ”normalen”. Vi kan med glæde huske tilbage på den store pandemi, som ikke er ovre endnu, med lettelse over at vores sport ikke er værst ramt, vi har alle gennem perioden stadig haft mulighed for at cykle.

Nyt bestyrelsesmedlem

Til generalforsamlingen i februar måned var der tilgang af et nyt ansigt i bestyrelsen hvilket vi alle var glade for, det er altid rart med ny inspiration og nye tanker i bestyrelsen og klubben. Desværre har Jørgen udmeldt at han desværre ikke kan varetage sin bestyrelsespost, da ham og familien flytter fra byen. I bestyrelsen er vi kede af at samarbejdet måtte ophøre efter så kort en periode.

Det betød også at bestyrelsen skulle i søgen efter et nyt medlem, og i den forbindelse var vi så heldige at Søren Riis (forhenværende suppleant) turde tage springe og være en del af bestyrelsen hvilket vi er meget glade for og vi ser frem til samarbejdet. Husk at takke Søren når i ser ham, han hjælper os alle sammen.

Sommerfesten!

Som i forhåbentligt har set er der inviteret til en sommerfest, hvor vi i kendte omgivelser mødes i Vestre Plantage. Vi håber i alle agter at deltage (maks. 50), da de sociale arrangementer altid er godt for sammenholdet på tværs af kendte grupper og dem man cykler med. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig kan du gøre det via linket her: LINK. Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften i skoven!

Sociale Arrangementer

Hver gang der i klubregi er arrangeret et socialt arrangement, om end det så er Klubturen, julefrokost eller blot en samling til IS efter træning er der altid stor tilslutning og en god stemning. Den gode stemning håber vi også er til stede ved sommerfesten!

For at disse sociale arrangementer skal fortsætte med at blive afholdt er det vigtigt at vi har nogle der tager teten og starter arrangementerne op, det betyder ikke man skal stå med det hele selv, men derimod blot være med til at udvikle ideerne og fileteringen, vi er sikre på at der er mange som vil hjælpe J. Hvis du ønsker at være en del af et Fest og Arrangementsudvalg må du gerne skrive til Nicolai. Vi er sikre på alle i klubben vil sætte pris på at vi fortsat har fester og sociale arrangementer.

Selvom man ikke ønsker at deltage i et udvalg, er alle stadig velkommen til at afholde eller faciliteter sociale arrangementer og i bestyrelsen vil vi gerne opfordre til at man husker at vi har en gril der altid kan bruges til sådan nogle arrangementer for klubben. Man kunne forestille sig at der kunne inviteres til gril efter træning en vilkårlig tirsdag? Hvis i ønsker at iværksætte sådant et arrangement hvor du vil låne Grillen eller en trailer kan i kontakte materialeansvarlige (Joan), vi håber mange vil huske at lave disse små sammenkomster.

Sporet og Kommende Spordage

I forbindelse med den fortsatte opmærkning af sporet jf. on-trail retningslinjer har sporet, som det fleste har bemærket, skifte farve så det nu er blåt med røde sløjfer. Det betyder også at det gamle navn ”Det hvide spor” ikke længere er passende og sporet i den forbindelse har fået nyt navn, så det nu hedder ”Vestre Plantage Sporet”.

Der er fortsat stor udvikling på Vestre Plantage Sporet og sporudvalget vil fortsat slå arbejdsdage op. Sporudvalget har også bemærket at frivillige hænder har trimmet sporet, samt opfordret til fælles trimning af sporet, og der skal herfra lyde en STOR tak til dem der hjælper med dette. HUSK at man altid er velkommen til at vedligeholde eller trimme sporet, kontakt sporudvalget først, så vi sikre at det bliver gjort rigtigt og er en aktiv del af Vestre Plantage Sporet.

Update fra trænerteamet

Desværre må vi starte med den triste nyhed, at Bjarne har valgt at stoppe som M1 træner. Det betyder, at vi pt. står uden træner for M1 holdet, så hvis du har lyst til at føre nogle MTB’ere rundt i skoven så hold dig ikke tilbage med at kontakte Johnny. M1 træningen har typisk været tilrettelagt som ”runder x 5 + transportstykker”, hvor transportstykkerne foregår i et tempo, som alle kan følge med til og man har så mulighed for at give den gas på runderne. Så du behøver ikke være i superform for at være M1 træner, du skal blot kunne finde nogle sjove og udfordrende strækninger i skoven, som man kan køre runder på.

Heldigvis kan vi fortsætte med den gode nyhed, at vi kan byde Kaare Christensen velkommen som ny træner. Kaare vil forestå M2 træningen sammen med Hans. Vi kan også byde velkommen til Marcus Vestergaard Larsen og Allan Pedersen som nye juniortrænere.

Vedr. seniortræning (M3, M2, M1 og Sport) er det blevet besluttet i trænerteamet, at der ikke længere oprettes begivenheder eller laves opslag for disse træninger. Dette sker i forlængelse af diskussionen på generalforsamlingen. Det vil sige, at der trænes fast i henhold til oversigten på hjemmesiden: Tirsdag 17.30 ved vandhanen. Der vil således kun blive slået op på Facebook, hvis der er ændringer til dette.

Torsdag kl. 17.30 vil der også være M2 træning. Vi opfordrer dog alle der har lyst til at møde op, så vi kan vurdere nødvendigheden af, at der også udmeldes en fast torsdagstræning for andre hold.

Lørdagstræningen er lige for tiden lidt mere udfordrende. Det er vores indtryk, at mange samles i grupper, som ofte kører til spor udenfor Holstebro og omegn. Det er altid sjovt og interessant at prøve nye spor og det kan sikkert også medføre, at der kommer besøgende til vores spor, men det giver en udfordring med hensyn til at tilbyde en fast lørdagstræning. Vi vil derfor opfordre alle til at lave et opslag på Facebook om, hvor de planlægger at cykle om lørdagen, uanset om det er på hjemme- eller udebane. Også selvom det er en pludselig opstået idé fredag aften.

”Sjov og teknik” er en ny træning, der køres onsdag 17.30 (Holder dog pt. sommerferie). Om du konditionsmæssigt er på M3 eller Sport niveau betyder ikke så meget, men du skal teknisk være på et vist niveau, da træningen fokuserer på udfordrende nedkørsler og passager med hop, drops og gaps.

Juniortræning, begyndertræning og sjov og teknik vil dog blive slået op på Facebook fra gang til gang. Dette gøres af fordi det af hensyn til planlægningen af disse træninger er nødvendigt for trænerne så nogenlunde at vide deltagerantallet.

I trænerteamet er det blevet besluttet, at hvis en deltager kommer alvorligt til skade under en officiel træning, må vedkommende ikke cykle alene hjem. Det er op til træneren/holdet at vurdere i det enkelte tilfælde hvorvidt holdet, eller minimum 1 ikke-tilskadekommen venter på stedet eller følger den tilskadekomne tilbage til vandhanen og venter der, indtil den tilskadekomne er afhentet evt. af et familiemedlem. Hvis det er en meget alvorlig skade, ringes der 112 og man venter på stedet.

Bestyrelsen vil i den forbindelse opfordre alle til at bære ID og kontaktoplysninger, samt info om helbredsstatus.

Desuden er ”forkørselsret” blev diskuteret i trænerteamet. Det blev aftalt, at blot fordi et hold kører runder, har de ikke forkørselsret frem for andre. Det er heller ikke nødvendigvis de langsomme, der skal holde tilbage for de hurtige, eller de få, der skal holde tilbage for de mange. Mange faktorer kan afgøre, hvad der er det bedste i den enkelte situation, men generelt skal vi tage hensyn til hinanden. Du skal dog være ekstra opmærksom og holde tilbage, hvis du kører i modsat retning på det blå/røde spor.

Løbsarrangement

Der blev til generalforsamlingen udtrykt ønske om at klubben skulle stå som arrangør af et eller måske flere MTB løb, men på grund af COVID-19 og usikkerheden om hvorvidt genåbning af samfundet, er der ikke nogen konkrete planer på nuværende tidspunkt.

Det er dog med sådanne løbsarrangementer som med de sociale arrangementer, at der skal være nogle der tager teten og er tovholder på sådan et arrangement, bestyrelsen vil altid være behjælpelig i processen.

Så hvis der er nogen der går rundt med en lille løbsarrangør i maven, kan vi kun opfordre til at kontakte formanden eller en af de andre bestyrelsesmedlemmer. Alle ideer til løb er velkomne, det skal ikke nødvendigvis være er traditionelt MTB eller gadeløb.

Holstebro Bikepark

Som et af e største og vigtigste projekter hidtil i MTB Holstebros historie arbejder vi stærkt på ”Holstebro Bikepark”. Da projektet involverer en lang række partner i og omkring skoven er processen til stadighed hæmmet af diverse godkendelser. Det nyeste er at vi afventer Skov- og Naturstyrelsens godkendelse. Alt imens er vi gået gang med at ansøge fondsmidler og opsøge lokale sponsorater, sig gerne til hvis i har en god ide i denne forbindelse

Klubtøj

Der har efter sidste bestilling været en god interesse for klubtøjet via vores Online platform. HUSK at vi ikke bestiller stort hjem til lager men bestiller tøjet to gange årligt så bestil gerne når vi melder ud.

Der vil være en åben bestillingsrunde igen til september 2020, med forventet levering slut november, så i har vinteren over. Tjek vores hjemmeside for lageret, hvis vi har det online, kan det købes (LINK)

Tak for at du læste med

Med venlig hilsen

Bestyrelsen & Formand, Nicolai Korsgaard

Info@mtb-holstebro.dk