Nyt fra formanden. 

Formanden har på bestyrelsens vegne sendt et nyhedsbrev ud til alle medlemmer. Her er der en forkortet version - læs gerne mere på den fremsendte mail. 

Der har været bestyrelsesmøde hvor blandt andet følgende punkter blev diskuteret: 

En tur rundt om bordet - med input fra alle udvalg. 

Spor og Bikepark (Claus/Ditlev):
En klipning af træer og buske er nært forestående. Vi venter dog lige et par dage for ikke at skulle klippe to gange.
Sporene lider i tørken, og der opstår områder med tørt løst sand som udvikler sig til huller. Reparations arbejde pågår i Bikeparken og XC-sporet følger inden længe. 
Der bygges fortsat på Bikeparken. Alle eksisterende forhindringer finpudses og nye forhindringer etableres og skaber muligheder for nye udfordringer og træningsøvelser. 
Der leveres en solid indsats fra sporfolkene i både Bikepark og XC sporet for at holde det i perfekt stand.

Træning (Michael):
Nye trænere: Ole og Jan har sagt ja til jobbet som M3 træner
Der arbejdes på et arrangement/tur kun for trænere i efteråret. Formålet vil være at udveksle idéer og holdninger.

Junior trænere kan findes i et nyt afsnit på hjemmesiden under top-menuen. Billeder er på vej.

Fest og arrangementsudvalget / Turudvalget (Kurt):

Mange gode arrangementer i støbeskeen - HUSK tilmelding til den store klubtur i efteråret. 

Klubtøjsansvarlig (Joan):

Der har været udlevering af det bestilte klubtøj. Alt er udleveret  

Der lægges op til en ny omgang bestilling ultimo august/primo september så det kan leveres inden vintersæsonen – Der planlægges indtil videre ikke med  en  prøveaften, idet online størrelses-guide virker godt. Der laves reklame for bestilling på alle hold inkl. juniorer efter sommerferien – mange nye juniorer og seniorer er kommet til.

Økonomi v/kasserer (udgifter/indtægter):
Kasserer gennemgår kort indtægter /udgifter siden sidst.

Medlemstallet stiger fortsat. 6 nye juniorer og 11 nye seniorer har meldt sig ind i klubben siden sidste bestyrelsesmøde. Samlet medlemstal 268 personer.

Løbsudvalg:
Et nyt løbsudvalg er under etablering. Løb bliver fra tid til anden efterlyst og det nye udvalg vil sætte sig sammen og bestå af repræsentanter fra både XC-folket og Bikepark folket. Næste møde afholdes den 22.juni. Der snakkes om trail/enduro løb, XC løb, 3 timers løb, night race og andre løbsformer. Intet er dog definitivt besluttet og løbsudvalget bearbejder mulighederne.

750 års jubilæum for Holstebro.
Bestyrelsen går i tænkeboks med henblik på at undersøge hvordan klubben kan deltage i jubilæumsaktiviteterne og udnytte mulighederne for et reklamefremstød for klubben. Medlemmer er velkomne til at sende deres forslag og idéer til formanden.

Sluttelig:

Stort tak fra både formand og bestyrelse for det arbejde der lægges frivilligt og den store opbakning der er til klubbens træning og arrangementer.