Kære alle medlemmer af MTB Holstebro

OSB: Vigtigt: LOKATION Mejrup Hallen, Elkjærvej 26, 7500 Holstebro 

Vi indkalder til ordinær generalforsamling, til afholdelse d. 27/5-2021 kl 19.00-21.00 

NU, er det endeligt tid til at vi kan mødes fysisk og få afholdt generalforsamling for 2020/21

Tilmelding via hjemmesiden, under "Klubarrangementer" hvor også foreløbig dagsorden ligger.

Det kan vi, eftersom fase 4 af genåbningen tilgodeser forsamlinger op til 50 personer indendørs. Vi er bevidste om at alle medlemmer skal have mulighed for at møde op og hvis, der er tilmeldt flere end 50 til mødet, bliver vi nødsaget til at finde en anden dato. 

Hvis den nuværende plan for genåbningen i fase 4 ikke holder som, planlagt kan vi være nødsaget til igen at udsætte generalforsamlingen. Vi følger nøje udviklingen og anbefalingerne fra myndighederne. 

Vi er nødsaget til at møde fysisk, da der i vores vedtægter står vi skal mødes og der ikke står noget om at man kan afholde det online. Som de forgangne år har man som betalende medlem af MTB Holstebro mulighed for at sende et forslag til drøftelse på generalforsamlingen. Dette forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Alle indkomne forslag skal sendes til info@mtb-holstebro.dk senest d 13/5-2021 kl 23.59. Bestyrelsen sender herefter endelig agenda ud senest 7 dage før mødet bliver afholdt

På nuværende tidspunkt bliver det svært at forme en ny bestyrelse, da der ikke er nogle medlemmer som, har vist interesse for at stille op og nogle af de siddende medlemmer ikke har så meget overskud i tid , som de før har haft.

Hvis ikke vi kan stille med en beslutningsdygtig bestyrelse betyder det i værste tilfælde at klubben må nedlægges, men det betyder også at sporet i Vestre Plantage nedlægges da vi har ansvaret herfor. Der er absolut ikke nogen i den nuværende bestyrelse som, er interesseret i at nedlægge klubben eller opgive sporet men, det kræver at nogen vil sidde i bestyrelsen og lave det nødvendige arbejde for klubben.

Men vi har heldigvis stadigvæk frivillige i klubben der ønsker at hjælpe til når der skal arrangeres noget så som fællesture og fester. Dette arbejde er ikke kun bestyrelsens opgave at stå for, men en opgave i samarbejde med medlemmerne. Vi er en klub drevet af frivillighed og det håber vi kan fortsætte mange år endnu, men det kræver en lille indsats af os alle 

Til generalforsamlingen i 2021 skal vi også have valgt nye til bestyrelsen, følgende er på valg:

Johnny Weisberg (modtager genvalg)

Erik Brunebjerg (modtager ikke genvalg)

Søren Schou (modtager genvalg)

Søren Riis. Suppleant, trådte ind i bestyrelsen efter Jørgen forlod os efteråret 2020 (Modtager genvalg til bestyrelsen, der skal findes ny suppleant) 

Herudover er Suppleanter, revisor også på valg. Vi har allerede 2 gode medlemmer der har meldt sig som revisor og revisor suppleant.  Disse 2 poster er kun valgt for 1 år ad gangen.

Vil du gerne være en del af bestyrelsen eller vil du gerne indstille en hører vi gerne fra dig. Du er altid velkommen til at kontakte formanden, Nicolai på tlf 40 98 02 95 eller mail info@mtb-holstebro.dk

 Vi ses på Sporet! 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, MTB Holstebro