Så nærmer tiden sig for vores årlige generalforsamling - det er stadig muligt at tilmelde sig under kommende arrangementer. 

Dagsordenen er i følge vedtægterne som følger:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for 2022 v/ formand Johnny Weisberg

3. Fremlæggelse af regnskab for år 2022 til godkendelse v/ kasser Joan Aggerholm

4. Budgetforslag for 2023

5. Fastlæggelse af kontingent gældende fra januar 2024

6. Behandling af indkomne forslag.

- Ingen indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

På valg i år er: 

   - Søren Schou (modtager ikke genvalg) 
   - Johnny Weisberg (modtager genvalg)  
   -  Martha J. Jensen  ( modtager genvalg) 
   - Keld Bjerge (modtager ikke genvalg)  

8. Valg af to suppleanter (for 1 år)

   - Nicolai Hornstrup er på valg (?) 

   - Maibritt Johansen er på valg ( modtager ikke genvalg)

9. Valg af revisorer og suppleant (for 1 år)

   - Revisor – Birgit Abildgaard er på valg

   - Revisor suppleant – Lars Nielsen er på valg

10. Eventuelt.

 - Her kan der diskuteres emner fra forsamlingen, men der kan ikke vedtages noget. 

Herefter gennemgang af de forskellige udvalg, med mulighed for at komme med i et af dem og give en hånd med i klubarbejdet. 

Efter generalforsamlingen er klubben vært ved en kop kaffe og kage og Christoffer fra DDGI/ON TRAIL projektet kommer og holder et spændende oplæg. 

Mvh. Bestyrelsen