Hvor må vi cykle?

MTB Holstebros bestyrelse har været repræsenteret ved et webinar afholdt af DGI med emnet ”Hvor må man cykle?”.

 

Det at færdes i naturen henhører under den såkaldte allemandsret, som blev lovfæstet i det 20. århundrede i Naturfredningsloven, og giver alle ret til at færdes og overnatte overalt i naturen, men man forpligtes også til at være varsom mod naturen, vise hensyn til mennesker og dyr og respektere andres ejendom.

 

Og for at tage det kedelige først. Det er absolut forbudt at cykle disse steder:

·         - Dyreveksler - sti/spor opstået ved dyrs regelmæssige færden

·        -  Skovningsspor - spor, der er anlagt til skovningsmaskiner i forbindelse med skovning og nyplantning

·        -  Kørespor - typisk anlagt af landmanden på marker, men kan også være spor i militært område

·        -  Arbejdsspor - spor anlagt til brug for arbejdsmaskiner ved anlægsarbejder (ny motorvej, vindmøllepark)

·        -  Veje der ikke er gennemkørsel - f.eks. en vej, der ender i en gårdsplads

·        -  Indhegninger - lukket område afgrænset af hegn hele vejen rundt

·        -  Klitter

·        -  Stranden/kysten

Og disse steder må vi så godt cykle:

·        -  Menneskeskabte stier og veje, hvor man kan cykle på en almindelig cykel

·        -  Ejere af skove, både private og offentlige kan give lov til mere end loven tilkendegiver, så man kan cykle steder, der ikke egner sig til en   almindelig cykel, f.eks. MTB spor

 Det vigtigt at bemærke, at gående gerne må færdes på MTB spor.

Dette er de konkrete regler, men i mange tilfælde kan du også være i tvivl, om det spor du nu er stødt på, er det ene eller det andet. Er du i tvivl er det gode råd selvfølgelig, at du skal lade være med at cykle der.

Skulle du blive stoppet af en person, der siger, at ”her må du ikke cykle”, og du selv mener, at det må du helt sikkert, så stop pænt op. Her kan du så gøre opmærksom på, at du ikke er enig, og at du evt. vil kontakte kommunen, så fremtidige tvivlsspørgsmål kan blive afklaret. Om du vil fortsætte, må du selv vurdere, evt. ud fra den tone snakken er foregået i.

I MTB Holstebro anbefaler vi dog, at du kontakter bestyrelsen, da vi har en god dialog med Holstebro Kommune.

 

Offentlige skove

Det vil sige, naturstyrelsens skove og skove ejet af stiftelser, kommuner, statinstitutioner og folkekirken.

Her må man færdes hele døgnet, men man skal holde sig på veje og stier, og man skal rette sig efter skiltningen.

Adgang kan forbydes eller begrænses permanent eller i mindre tidsrum (f.eks. på grund af jagt, skovarbejde, storm, tørke pga. brandfare)

Private skove

Her må man færdes fra kl. 6.00 til solnedgang, og også her skal man holde sig på veje og stier, og rette sig efter skiltningen.

Skove på under 5 hektar må af lodsejeren lukkes for offentligheden.

 

Almindelig cykel

Lovgivningsmæssigt skelnes der ikke mellem forskellige cykeltyper såsom landevejs- og mtb cykler, en cykel er en cykel.

Vedrørende elcykler, så skal de overholder gældende regler for at kunne blive betragtet som en cykel. Det vil sige, at motoren kun aktiveres når pedalerne aktiveres, og motoren slår fra ved 25 km/t. Hvis dette ikke er tilfældet, så betragtes det som et motorkøretøj, og må derfor ikke anvendes i naturen.

 Skræmmeskilte

Flere steder i naturen kan man støde på hjemmelavede skilte som ”Privat”, ”Adgang forbudt”, ”Pas på, hunden bider” osv. Disse betragtes af myndighederne som ulovlige skræmmeskilte. Hvis du støder på et af disse, så vurder fra gang til gang, hvad du skal gøre (Det er sikkert ikke så sjovt at blive bidt af en rottweiler). Tag efterfølgende kontakt til bestyrelsen, så vi kan tage en snak med kommunen.

Et ”Mountainbike forbudt” skilt er at betragte som et skræmmeskilt. Det er det, fordi der i loven ikke skelnes mellem cykeltyper. Hvis der ikke må cykles, skal det være et almindeligt ”Cykling forbudt” skilt.

Bestyrelsens kontaktoplysninger findes på hjemmesiden under Udvalg/Bestyrelse

Vi ses i skoven og på sporet
 
Hilsen Bestyrelsen