Kære alle medlemmer at MTB Holstebro

Vi har som tidligere meldt ud ikke endnu haft mulighed for at afholde generalforsamling for foreningsåret 2020. Dette betyder den nuværende bestyrelse fortsætter sit arbejde som hidtil indtil vi kan afholde generalforsamlingen. Dette er grundet COVID-19 restriktionerne ikke muliggøre afholdelse, idet vores vedtægter ikke tilgodeser afholdelse online, er dette ej heller muligt. Vi skal altså kunne mødes fysisk.

Da vi skal mødes fysisk, er vi nødsaget til at afvente yderligere fra regeringen om restriktionerne og vi vil efter yderligere udmelding indkalde snarest således vi kan få generalforsamlingen afholdt. Snarest vi har nyt fra regeringen vil bestyrelsen sende indkaldelse ud til generalforsamlingen i god tid som vedtægterne foreskriver (21 dage før afholdelse).

På nuværende tidspunkt kan vi ikke forme en bestyrelse da vi ikke har nogle medlemmer som har meldt sig eller vist interesse.

Hvis ikke vi kan stille med en beslutningsdygtig bestyrelse betyder det i værste tilfælde at klubben må nedlægges, men det betyder også at sporet i Vestre Plantage nedlægges da vi har ansvaret herfor. Der er ikke nogen som er interesseret i at nedlægge klubben eller opgive sporet men det kræver at noget vil sidde i bestyrelsen og tage de nødvendige beslutninger.

Men det betyder også at vi stadig har frivillige i klubben der ønsker at hjælpe til når der skal arrangeres noget. Det er ikke bestyrelsens arbejde at stå for samtlige arrangementer eller træningsdage i klubben. Vi er en klub drevet af frivillighed og det håber vi kan fortsætte mange år endnu, men det kræver noget af os alle ??

Til generalforsamlingen i 2021 skal vi også have valgt nye til bestyrelsen, følgende er på valg:

Johnny Weisberg (modtager genvalg)

Erik Brunebjerg (modtager ikke genvalg)

Søren Schou (modtager genvalg)

Søren Riis. Suppleant, trådte ind i bestyrelsen efter Jørgen forlod os efteråret 2020 (Modtager genvalg til bestyrelsen, der skal findes ny suppleant)

Herudover er Suppleanter, Revisor også på valg.

Vil du gerne være en del af bestyrelsen eller vil du gerne indstille en hører vi gerne fra dig. Du er altid velkommen til at kontakte formanden, Nicolai på tlf 40 98 02 95 eller mail info@mtb-holstebro.dk