Konstituering af bestyrelsen

Så har bestyrelsen været samlet for første gang efter generalforsamlingen, og har konstitueret sig som følger:

Formand: Johnny Weisberg

Næstformand: Søren Schou

Kasser: Joan V. Aggerholm

Sekretær: Nicolai Hornstrup

De tre øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Martha Jensen, Daniella Skovhus, Søren Riis

Ansvarsområderne blev også fordelt:

Klubtøj: Daniella C. Skovhus

Materialeforvalter: Joan V. Aggerholm

Kontakt til kommunen / Bikeparken: Søren Schou

Turudvalg: Johnny Weisberg og nicolai Hornstrup

Trænerudvalg: Johnny Weisberg

Fest & Arrangementsudvalg: Martha Jensen

Sporudvalg: Joan Aggerholm

Bestyrelsen er allerede gået i gang med arbejdet og ser frem til flere ting i den kommende tid.

Der er gril i skoven på lørdag, Søren Riss er grilmester, vi holder sommer gril 29 + 30. juni og turudvalget arbejder på en fællestur første weekend i oktober, alt dette for de betalende medlemmer af MTB Holstebro.

Derudover arbejdes der på at nyt koncept for begynder træning og introduktion til klubben, der forhåbentligt starter op omkring september

Vi er også rigtigt glade for den store opbakning til "træningskaffe" om tirsdagen, det er bare så dejligt at se medlemmerne igen. Skulle lige netop du have lyst til at hjælpe med dette, lidt hjælp er bedre end ingen hjælp,  så send straks en besked til Martha 

Og selvfølgeligt er der gang i både sporarbejdet på sporet i hele skoven og forberedelse til Bikeparken der forhåbentligt går i gang i starten af efteråret, hvis alt går vel. 

En anden arbejdsopgave for bestyrelsen til det mørke efterår, er at lave et udkast til nye vedtægter og visioner for klubben så vi kan løfte os stærkere ind i fremtiden.

Husk har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, informationer findes på hjemmesiden.

M.v.h.

Bestyrelsen.