Formandens notater fra bestyrelsesmødet den 26.oktober 2023

I mødet deltog Peder, Claus, Michael, Ditlev, Kurt og Christian. Joan var forhindret.

På mødet kom der følgende frem:

1. Klubben har en fornuftig økonomi. Vi forbruger penge, som vi har budgetteret.

2. Et flertal af bestyrelsen var enige om at vi fortsat gerne vil have en juniorafdeling. Klubbens

bestyrelse, udvalg og juniorafdeling skal sammen arbejde på at få en tættere integration

mellem juniorafdelingen og “de voksne”.

3. På trænersiden har der været på tale at etablere et M4. Etableringen er dog udskudt til

foråret, da efterspørgslen ikke er så stor for tiden og det kniber også med at finde personer

som vil være “førerhund”, “træner” eller “forkører”.

4. Ditlev og Joan har kørt begyndertræning i efteråret. Det var en begrænset succes, idet der

kun var to medlemmer med til træningen. Men de hyggede sig og klubben mener fortsat at begyndertræningen skal tilbydes på forskellige tidspunkter af året. 

5. Ditlevs M3 teknik/basis træning flyttes fra tirsdag aften til lørdag, da træningen ikke kan

gennemføres, når der er mørkt.

6. Der har igennem længere tid arbejdet med at få fastlagt nogle datoer for sporarbejdsdage.

Men denne planlægning er udskudt, indtil kommunen er færdige med at fælde træer og

køre samme ud af skoven.

7. Årets tre sidste arrangementer fra fest og arrangement udvalget løber af stablen den

24.november hvor der er julefrokost (23 tilmeldte) 12.december serveres der gløgg og æbleskiver efter

træning samt den 31. december hvor der afholdes nytårskur. Yderligere detaljer omkring

arrangementerne fremgår af hjemmesiden.

8. Til Nibsbjerg MTB Classic er der foreløbig kun 13 tilmeldinger, selvom der er kørt massiv

reklame for løbet på de sociale medier. Løbet hænger i en tynd tråd, men man håber på, der

kommer flere tilmeldinger efter rutefremvisningen den 5.11.

9. Klubturen til Slettestrand var en succes og blev fulgt op af et spørgeskema for at få indblik i,

hvorfor deltagerantallet ikke var større end som så. Undersøgelsen viste, at 2/3 af svarene

sagde at folk have andet i kalenderen og derfor ikke kunne deltage. Så var der et par stykker

som synes at turen var for lang og nogle som synes at turen var dyr.

Klubturen vil fremover afholdes i weekenden i uge 39. Nu kan turen så komme i kalenderen for 2024.

10. Der blev aftalt at der skal nedsættes et åbent hus udvalg med henblik på afvikling af Åbent

Hus i foråret 2024. Åbent hus kunne eventuelt kombineres med et 750 års jubilæums event.

Ønsker du at være en del af åbent hus udvalget, bør du rette henvendelse til formanden.

11. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4.januar 2024


Vi ses på sporet.

Christian Fischlein

Formand