Bestyrelsen startede året med at holde det første møde og gjorde status på klubbens aktiviteter og økonomiske situation i året der var gået.

 

Økonomien har det godt og vi er kommet godt ud af 2023. Yderligere detaljer om indtægter, udgifter og budgetforslag for 2024 vil blive præsenteret på generalforsamlingen i februar for 2023.

 

De afviklede arrangementer siden sidste møde blev som vanligt evalueret.

Der var en generel tilfredshed med fremmødet til Julegløgg, nytårskur, klubweekend og julefrokost. Der blev hygget og der var god stemning til alle arrangementerne. En skam ikke flere medlemmer oplevede den gode stemning. Der var plads til flere deltagere ved alle fire arrangementer og alle opfordres til at hanke op i hinanden for at flere deltager ved de næste arrangementer.

 

Fremtidige arrangementer blev der også snakket om. 

Den 8.februar belønnes klubbens udvalgsmedlemmer, trænere og bestyrelsesmedlemmer med en sammenkomst i Bowlingcenteret, som der har været tradition for i en årrække. Arrangementet er en påskønnelse fra klubbens side af det arbejde, som bliver gjort for, at klubben fungerer.

I indeværende halvår vil klubben også afvikle et åbent hus-arrangement den 7.april ved Bikeparken, hvor klubben vil vise sig frem. Alle er velkomne til at komme til åbent hus for at få en snack og en snak. Medlemmer opfordres til at deltage i arrangementet for at repræsentere klubben samt besvare spørgsmål og fortælle om klubben til gæsterne. Medlemmer opfordres også til at man kan tage interesserede venner, kollegaer, familie, naboer og andre bekendte med.

 

Der er nyt på løbs fronten.

Derudover er klubben blevet tildelt en afdeling af Midtjysk MTB Cup, som afvikles den onsdag 26. juni i Nibsbjerg plantage. Klubbens medlemmer opfordres til at køre med eller hjælpe med at afvikle løbet, grille pølse etc. Der lægges vægt på at løbet er for alle hold fra begynder til de meget øvede.

 

Sporerne:

Sporene i både Vestre Plantage og Bikeparken er i fin stand, og der er god opbakning fra klubbens medlemmer for at holde begge dele i fin stand og fri for væltede træer og dybe hjulspor fra kommunens træfældningsarbejde. Selv i vådt vejr er det en fornøjelse at køre begge steder. Der er flere sporprojekter i støbeskeen fra sporudvalget, som går i gang så snart vejret tillader.

 

På SoMe fronten har klubben øget sit aktivitetsniveau. På ugentlig basis skildres den forgangne uge med fotos fra arrangementer og træninger både på Instagram og klubbens Facebook side.

 

På udvalgssiden ser det derimod lidt kedeligt ud, idet samtlige medlemmer af fest- og arrangementsudvalget har trukket sig. Turudvalget er efterhånden også blev reduceret til et aktivt medlem. Udvalgene trænger derfor til en saltvandsindsprøjtning og en flok medlemmer som vil være med til støtte op. Hovederne lægges i blød inden generalforsamlingen til hvordan der kan findes nye kræfter til disse udvalg.

 

Den kommende generalforsamling blev også diskuteret. Der er detaljer, som lige skal falde på plads, inden tid og sted kan oplyses. Generalforsamlingen forventes afholdt omkring 1.marts et sted i Holstebro. På generalforsamlingen skal udvalgssituationen snakkes igennem, ligesom der skal findes et nyt medlem til bestyrelsen, idet Kurt trækker sig. Bestyrelsen håber derfor, at klubbens medlemmer vil deltage i generalforsamlingen og vil være med til at sikre, at klubbens høje aktivitetsniveau kan bibeholdes.

 

Vi ses derude.

 

Med venlig hilsen

Christian Fischlein

Formand, MTB Holstebro