MTB Holstebro bestyrelsesmøde 21.03.2024 - referat

Konstituering af bestyrelse

Bestyrelsen blev konstitueret med følgende medlemmer:

Formand: Christian Fischlein
Næstformand: Peder Goul
Kasserer: Joan Aggerholm
Sekretær: Rasmus Klit

De øvrige medlemmer af bestyrelsen er: Rasmus Kjærgaard, Michael S. Bach, Claus Trabjerg

Sporene
Der afholdes spordag lørdag d. 23. marts. Der arbejdes på et nyt flowstykke hvor sporet bliver flyttet væk fra en af gå-stierne (sikkerhed frem for alt) Denne gang graves der med minigraver og fin justeres og rettes af med håndkraft. Forbedringerne gennemgås efterfølgende i samarbejde med kommunen.

Claus Trabjerg er i fortsat dialog med kommunen angående ansøgningen til en børne-bane og evt. et madpakkehus. Ansøgningen er sendt videre til Naturstyrelsen og ligger stadigvæk der og afventer en afgørelse. Claus fortsætter med kontakten til kommunen så de ikke glemmer vores ansøgning. Derudover er der en løbende dialog om med kommunen om vores samarbejdsaftale angående sporene i Vestre Plantage.

Økonomi
Gennemgang ift. budget og fordeling af midler til allerede planlagte arrangementer. Økonomien ser fornuftig ud. Der planlagt arrangementer i kalenderen i hver måned ind til sommerferien, men da der ikke længere er noget fest og arrangement udvalg, blev det diskuteret, hvordan pengene i puljen skulle fordeles. 
Det blev besluttet, at hvis man arrangerer en klubtur, kan man ansøge om tilskud til forplejning til arrangementet. Det kunne være sodavand, sandwich o. lign.

Kravene for at få et tilskud er som minimum:

  • Turen skal være for alle niveauer og medlemmer i klubben.
  • Turen skal styrke det sociale sammenhold i klubben.
  • Arrangøren skal selv stå for det praktiske.
  • Den skal oprettes med tilmelding på klubbens hjemmeside og ikke Facebook, da klubbens
     facebookgruppe har 4-5 gange så mange medlemmer som klubbens betalende medlemmer.

 

Tag kontakt til bestyrelsen, hvis du gerne vil have opslået en tur eller går med tanker herom. Der bliver taget stilling på bestyrelsesmøderne og forbehold for at budgettet er brugt.

Arrangementer

Der er masser af planlagte arrangementer i kalenderen, bl.a. Åbent hus 7.april, fælles tur til Jesperhus sporet 1.juni, Bike og Burger ved Bikepoint 22.juni, Midtjysk MTB Cup 26. juni i Nibsbjerg, Fælles tur til  Silkeborg 31.august. Se hjemmesiden for mere info.

Desværre mangler der frivillige til både tur-, fest- og arrangementsudvalget. Løsningen er derfor blevet,

Træningskaffe
Der mangler også frivillige hænder til at videreføre denne opgave.

Sluk lygterne arrangement tirsdag d. 9. april
Her efterlyses der 2-3 frivillige, som vil stå for det praktiske omkring grill osv., for at kunne afholde arrangementet. Er også slået op på Facebook­.

Klubtøj til juniorer 
Der blev diskuteret eventuelt indkøb af tøj til nye og gamle junior medlemmer. Juniorer skal fortsat selv bestille klubtøj via Trimtex shoppen. Bemærk frist for bestilling d. 31. marts.

SoMe
Vi fortsætter det høje ugentlige aktivitetsniveau på sociale medierAlle indslag fra klubmedlemmernes ture er velkomne. Send gerne billeder fra ugens arrangementer eller andre spændende ting til

Trænere
Træningen er kommet godt i gang og heldigvis er der trænere nok til langt de fleste hold. 
Lene fortsætter juniortræningen, men stopper med udgangen af året. Der arbejdes på at få etableret en forældreforening, hvor forældrene i et vist omfang deltager som hjælpetrænere og arrangør ved arrangementer. Der har tidligere været god forældreopbakning bl.a. på kurset for juniorer, men fremmødet er lige så stille faldet. Det er vigtigt, at der findes en løsning på trænersituationen for juniorerne i løbet af 2024.

Diverse

Synlighed
Det er et problem, at tilslutningen til de frivillige opgaver er for nedadgående. 
Flere medlemmer i klubben vil på sigt kunne udvide mængden af mulige trænere og frivillige.
Derfor - hvordan kan klubben blive mere synlig lokalt, for at få flere medlemmer?

Der blev kort talt om forslag til andre typer af arrangementer, bl.a.:
Skrueaften, venskabsklub, Bikefit.....

Husk du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen med forslag til arrangementer eller andre spændende tiltag. Kontakt os endelig også hvis du har spørgsmål om stort og småt i klubben eller til sporet i Vestre Plantage.

Næste bestyrelsesmøde: afholdes d. 29. april.  

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen