Torsdag 20. april var bestyrelsen igen trukket i arbejdstøjet og holdte et samlet møde hos den nye formand, Christian Fischlein. 

Der er meget at tage fat på i en aktiv klub som vores og det er skønt at få input fra mange af medlemmerne, bliv endelig ved med det. 

Her er de vigtigste punkter bestyrelsen behandlede: 

Offentligt referat af møde

Nyt fra udvalgene:

Sporudvalg: Der kommer ikke flere sporarbejdsdage inden sommerferien. Sporudvalget vil i foråret

planlægge sporarbejdsdage i efteråret samt selv forestå de nødvendige reparationer af sporet i Vestre

Plantage.

Trænerudvalg: Der er afholdt trænermøde og fundet trænere til både M2 og M3. Ditlevs M3 hop og teknik

hold hedder frem over ”basis hop og teknik”. Klubben betaler udgiften til spring og hoppekursus, som

Søren Schou har ansøgt om.

Turvalg: Klubtur til Bike Point får støtte fra klubben med et ønske om at mange klubmedlemmer vil deltage

og dermed lære hinanden at kende og styrke klubsammenholdet.

Klubtur til Slettestrand omkring 1.oktober. Ingen støtte fra klubben da turen i for vejen er billig.

Fest- og arrangementsudvalg: Der er planlagt med grillarrangement den 9.maj, sommerarrangement den

11.juni og julefrokost den 18.november. Der vil også serveres træningskaffe den sidste tirsdag i hver måned

til og med juni. Klubben støtter julefrokosten, idet udgiften til lokaleleje betales - dog max 5000 kr.

Løb: Claus Trabjerg har taget teten for at undersøge om der er basis for en eller anden slags løb for at

klubben kan markere sig på løbsfronten. Der er indkaldt til første møde 3.maj

Økonomi: Klubben har en sund økonomi, og der er lavet et opdateret budget for resten af året. Klubben

havde på mødedato 230 senior medlemmer og 24 juniormedlemmer.

Bestyrelsen lægger vægt på at klubben støtter diverse arrangementer som arrangeres af fest/arrangement-

og turudvalget. Desuden vil bestyrelsen også gerne støtte uddannelse af trænere og medlemmer med

henblik på at medlemmer kan færdes sikkert i skoven.

Klubtøjet er bestilt og forventes leveret medio uge 22 2023.04.24

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8.juni. Forhold, som ønskes behandlet på bestyrelsesmødet, bedes

fremsendt til formanden i god tid / en uges tid inden mødet.

med venlig hilsen 

Bestyrelsen.