Så kunne referatet blive klar til at i alle kan læse det - specielt til alle jer der ikke var med til den hyggelige aften 
 
 
Set i lyset af den generelle situation i landet - er det konstituerede bestyrelsesmøde udsat  - information kommer selvfølgeligt så snart der er nyt i sagen. 
 
Er der en kommentar eller spørgsmål  står bestyrelsen til rådighed som altid.