Kære medlemmer

Her er referatet fra generalforsamlingen og bestyrelsens beretning for året 2020. 

Forsamlingen forløb stille og roligt uden de store kampvalg til posterne. 

Den nye bestyrelse holder konstituerende møde senere på måneden og derefter melder de ud hvordan posterne er blevet besat.  

God læselyst  

Beretning 2020 

Referat Generalforsamling 2020/21