Torsdag 2. marts 2023 blev der afholdt generalforsamling i klubben med 27 deltagerere. 

Der blev fremlagt beretning om året der er gået (2022)  og snakket om hvad der skal ske i den kommende tid. 

Desværre var alle de 4 bestyrelsesmedlemmer der var på valg ikke villige til at modtage et genvalg. 

Derfor skulle der findes ikke mindre end 4 nye bestyrelsesmedlemmer. 

Heldigvis var der 4 friske klubmedlemmer der trådte til og er ivrige for at komme i gang med arbejdet. 

De 4 nye medlemmer er: 

- Michael S. Bach

- Peder G. Rosenberg

- Ditlev Quist

- Christian Fischlein

De tre gamle medlemmer fortsætter selvfølgeligt - Disse er: 

- Claus Trabjerg

- Kurt Søndergaard

- Joan V. Aggerholm

VI er sikre på at dette giver et rigtigt godt grundlag for et bredt samarbejde i den nye bestyrelse, med både nye, gamle, erfarne og knapt så erfarne medlemmer. 

Den nye bestyrelse konstituerer sig på det først kommende møde senere på måneden og der vil umiddelbart derefter komme meddelelse om besætningen af de forskellige poster. 

Den nye bestyrelse retter en stor tak til allel de afgående medlemmer for den indsats de har gjort og for det arbejde der er lagt til fordel for klubben. 

Desværre var generalforsamlingen så spændende at der slet ikke var tid til at tage billeder til diverse medier - men for ikke at nogen er i tvivl, ja der blev også serveret vådt og tørt til de fremmødte. 

Vedhæftet er det underskrevne referat fra generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen 

Den nye bestyrelse i MTB Holstebro

Underskrevet referat.pdf