Så er der lidt Regnskab for 2019 at kigge på  
 
 
Regnskabet bliver fremlagt på generalforsamlingen hvor der kan stilles spørgsmål til det  
 
Med venlig hilsen 
 
Kasseren